کار در خانه: ساختن مدل کامنت‌ها

در حال حاضر ما فقط یک مدل برای پست‌ها داریم. چطور است که بتوانیم بازخوردی از خوانندگان وبلاگ بگیریم و اجازه بدهیم برای پست‌ها کامنت بگذارند؟

ساختن مدل برای کامنت‌های وبلاگ

فایل blog/models.py را باز کنید و این قطعه کد را به آن اضافه کنید:

class Comment(models.Model):
  post = models.ForeignKey('blog.Post', on_delete=models.CASCADE, related_name='comments')
  author = models.CharField(max_length=200)
  text = models.TextField()
  created_date = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  approved_comment = models.BooleanField(default=False)

  def approve(self):
    self.approved_comment = True
    self.save()

  def __str__(self):
    return self.text

شما می‌توانید به بخش مدل‌ها در جنگو در آموزش اصلی جنگوگرلز برگردید و اگر نیاز دارید ویژگی‌های هر نوع فیلد را دوره کنید.

در این تمرین ما یک نوع فیلد جدید داریم:

 • models.BooleanField - این فیلد یک نوع فیلد درست/غلط است.

گزینه related_name در models.ForeignKey به ما اجازه می‌دهد که از طریق مدل پست، به کامنت‌ها دسترسی داشته باشیم.

ساختن جدول برای مدل‌ها در دیتابیس

الان زمان آن است که مدل کامنت‌ را به دیتابیس اضافه کنیم. برای این کار باید به جنگو بگوییم که ما چه تغییراتی در مدل ایجاد کرده‌ایم. دستور python manage.py makemigrations blog را در خط فرمان بنویسید. باید چیزی شبیه به این ببینید:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py makemigrations blog
Migrations for 'blog':
 0002_comment.py:
  - Create model Comment

می‌بینید که این دستور یک فایل مایگریشن دیگر برای ما در پوشه blog/migrations/ می‌سازد. حالا نیاز داریم تا این تغییرات را با نوشتن دستور python manage.py migrate blogدر خط فرمان، ثبت کنیم. نتیجه شبیه به این خواهد بود:

  (myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate blog
  Operations to perform:
   Apply all migrations: blog
  Running migrations:
   Rendering model states... DONE
   Applying blog.0002_comment... OK

مدل کامنت ما حالا در دیتابیس وجود دارد! جالب نیست که ما از طریق پنل ادمین به آن دسترسی داشته باشیم؟

ثبت مدل کامنت در پنل ادمین

برای ثبت مدل کامنت در پنل ادمین به فایل blog/admin.py بروید و خط زیر را پیدا کنید:

admin.site.register(Post)

و دقیقاً در پایین آن، خط زیر اضافه کنید:

admin.site.register(Comment)

به یاد داشته باشید که مدل کامنت را در بالای فایل به شکل زیر فراخوانی یا import کنید:

from django.contrib import admin
from .models import Post, Comment

admin.site.register(Post)
admin.site.register(Comment)

اگر عبارت python manage.py runserver را در خط فرمان بنویسید و به آدرس http://127.0.0.1:8000/admin/ در مرورگر خود سر بزنید، به لیستی از کامنت‌ها دسترسی خواهید داشت و همچنین امکان آن را دارید که کامنتی اضافه یا کم کنید. کمی با این قابلیت کامنت‌ها بازی کنید!

کامنت‌هایمان را نمایش دهیم

به فایل blog/templates/blog/post_detail.html بروید و خطوط زیر را قبل از تگ {% endblock %} اضافه کنید:

<hr>
{% for comment in post.comments.all %}
  <div class="comment">
    <div class="date">{{ comment.created_date }}</div>
    <strong>{{ comment.author }}</strong>
    <p>{{ comment.text|linebreaks }}</p>
  </div>
{% empty %}
  <p>No comments here yet :(</p>
{% endfor %}

حالا می‌توانیم بخش کامنت‌ها را در صفحه جزییات پست ببینیم.

اما این بخش می‌تواند کمی جذاب‌تر هم باشد، پس بیایید کمی CSS به آن اضافه کنیم، در انتهای فایل static/css/blog.css، خطوط زیر را اضافه کنید:

.comment {
  margin: 20px 0px 20px 20px;
}

همچنین می‌توانیم به خوانندگان در مورد کامنت‌های هر پست در صفحه لیست پست‌ها نیز اطلاع بدهیم. به فایل blog/templates/blog/post_list.htmlبروید و خط زیر را اضافه کنید:

<a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">Comments: {{ post.comments.count }}</a>

حالا تمپلیت ما شبیه به این خواهد بود:

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h1><a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">{{ post.title }}</a></h1>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
      <a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">Comments: {{ post.comments.count }}</a>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock content %}

به کاربر اجازه نوشتن کامنت بدهیم

خب حالا می‌توانیم کامنت‌ها را در وبلاگ خود ببینیم، اما نمی‌توانیم کامنتی اضافه کنیم، بیایید این مشکل را حل کنیم!

به فایل blog/forms.py بروید و خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه کنید:

class CommentForm(forms.ModelForm):

  class Meta:
    model = Comment
    fields = ('author', 'text',)

به یاد داشته باشید که مدل کامنت را فراخوانی کنید، خط زیر را پیدا کنید:

from .models import Post

و به این شکل تغییر دهید:

from .models import Post, Comment

حالا به فایل blog/templates/blog/post_detail.html بروید و قبل از عبارت {% for comment in post.comments.all %}، این خط را اضافه کنید:

<a class="btn btn-default" href="{% url 'add_comment_to_post' pk=post.pk %}">Add comment</a>

اگر به صفحه جزییات پست بروید احتمالاً این خطا را خواهید دید:

NoReverseMatch

ما می‌دانیم که چطور این مشکل را حل کنیم! به فایل blog/urls.py بروید و این الگو را به urlpatterns اضافه کنید:

path('post/<int:pk>/comment/', views.add_comment_to_post, name='add_comment_to_post'),

صفحه را دوباره بارگذاری کنید، حالا یک خطای جدید داریم:

AttributeError

برای حل این مشکل به فایل blog/views.py بروید و ویو زیر را به آن اضافه کنید:

def add_comment_to_post(request, pk):
  post = get_object_or_404(Post, pk=pk)
  if request.method == "POST":
    form = CommentForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      comment = form.save(commit=False)
      comment.post = post
      comment.save()
      return redirect('post_detail', pk=post.pk)
  else:
    form = CommentForm()
  return render(request, 'blog/add_comment_to_post.html', {'form': form})

به یاد داشته باشید که CommentForm را در ابتدای فایل فراخوانی کنید:

from .forms import PostForm, CommentForm

حالا در صفحه جزییات پست، باید کلید "Add Comment" را ببینید.

AddComment

با اینحال وقتی روی آن کلیک کنید خطای زیر را خواهید دید:

TemplateDoesNotExist

همان‌طور که این خطا نشان می‌دهد، تمپلیتی وجود ندارد بنابراین بیایید یک تمپلیت جدید در blog/templates/blog/add_comment_to_post.html بسازیم و کد زیر را به آن اضافه کنیم:

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>New comment</h1>
  <form method="POST" class="post-form">{% csrf_token %}
    {{ form.as_p }}
    <button type="submit" class="save btn btn-default">Send</button>
  </form>
{% endblock %}

وای! حالا خوانندگان شما می‌توانند نظرشان را در مورد پست‌های وبلاگ شما بنویسند!

مدیریت کامنت‌ها

همه کامنت‌ها نباید نمایش داده شوند. صاحب وبلاگ، مثلاً شما، احتمالاً امکان تأیید یا پاک کردن یک کامنت را لازم دارد. پس بیایید کاری برای این موضوع انجام دهیم:

به فایل blog/templates/blog/post_detail.html بروید و خطوط زیر را پیدا کنید:

{% for comment in post.comments.all %}
  <div class="comment">
    <div class="date">{{ comment.created_date }}</div>
    <strong>{{ comment.author }}</strong>
    <p>{{ comment.text|linebreaks }}</p>
  </div>
{% empty %}
  <p>No comments here yet :(</p>
{% endfor %}

و آن‌ها را به این شکل تغییر دهید:

{% for comment in post.comments.all %}
  {% if user.is_authenticated or comment.approved_comment %}
  <div class="comment">
    <div class="date">
      {{ comment.created_date }}
      {% if not comment.approved_comment %}
        <a class="btn btn-default" href="{% url 'comment_remove' pk=comment.pk %}"><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span></a>
        <a class="btn btn-default" href="{% url 'comment_approve' pk=comment.pk %}"><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span></a>
      {% endif %}
    </div>
    <strong>{{ comment.author }}</strong>
    <p>{{ comment.text|linebreaks }}</p>
  </div>
  {% endif %}
{% empty %}
  <p>No comments here yet :(</p>
{% endfor %}

الان احتمالاً خطای NoReverseMatch را خواهید دید، چرا که هنوز هیچ URL با الگوی comment_approve و comment_remove مطابقت نمی‌کند.

برای اصلاح این خطا، این الگوها را به فایل blog/urls.py اضافه کنید:‌

path('comment/<int:pk>/approve/', views.comment_approve, name='comment_approve'),
path('comment/<int:pk>/remove/', views.comment_remove, name='comment_remove'),

حالا احتمالاً خطای AttributeError را خواهید دید. برای اصلاح آن، ویوهای زیر را به فایل blog/views.py اضافه کنید:

@login_required
def comment_approve(request, pk):
  comment = get_object_or_404(Comment, pk=pk)
  comment.approve()
  return redirect('post_detail', pk=comment.post.pk)

@login_required
def comment_remove(request, pk):
  comment = get_object_or_404(Comment, pk=pk)
  comment.delete()
  return redirect('post_detail', pk=comment.post.pk)

لازم است که مدل Comment را در ابتدای فایل فراخوانی کنید:

from .models import Post, Comment

همه چیز کار می‌کند! فقط یک تغییر کوچک باقی مانده که انجام بدهیم. در صفحه لیست پست‌ها، ما تعداد همه کامنت‌هایی که هر پست دریافت کرده را می‌بینیم. بیایید آن را به تعداد کامنت‌های تأییدشده تغییر بدهیم.

برای اصلاح این مورد به فایل blog/templates/blog/post_list.html بروید و خط زیر را پیدا کنید:

<a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">Comments: {{ post.comments.count }}</a>

و آن را به این شکل تغییر دهید:

<a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">Comments: {{ post.approved_comments.count }}</a>

حالا این متد را به مدل Post در فایل blog/models.py اضافه کنید:

def approved_comments(self):
  return self.comments.filter(approved_comment=True)

حالا ویژگی‌های بخش کامنت کامل شد! تبریک! :-)

results matching ""

  No results matching ""