آموزش جنگوگرلز: فعالیت‌های اضافه

توجه این اثر بر اساس مجوزهای بین المللی Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ثبت شده است. برای دیدن نسخه‌ای از این مجوز این لینک را ببینید, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

معرفی

این کتاب حاوی آموزش‌های اضافه‌ای است که شما می‌توانید پس از به پایان رساندن Django Girls Tutorial به سراغ این آموزش‌ها بیایید.

این آموزش شامل موارد زیر است:

مشارکت

این آموزش توسط جنگوگرلز نگهداری می‌شود. اگر مشکلی را در این آموزش شناسایی کردید و علاقمند به مشارکت برای اصلاح آن بودید لطفاً قالب‌های مشارکت را دنبال کنید.

results matching ""

    No results matching ""